תרומות בשקלים

תרומות בשקלים

לתרום לבניין

לתרום לבניין

לתשלום דמי חבר

תשלום דמי חבר

תרומה כללית

לתרומה כללית

לתרומת חסד

תשלום חד פעמי
תשלום חודשי