תוכנית צעירים

תוכנית צעירים

התברכנו בקהילה מרובת ילדים ובני נוער המהווים חלק בלתי נפרד מחיי הקהילה. אחד מפרוייקטי הדגל של הקהילה הינו פיתוח תכניות נוער מרתקות בשבת ובמהלך השנה, ובמסגרתו:

• קבוצות נוער שבועיות במהלך תפילות שבת

• מלווה מלכה חודשי לתלמידי תיכון עם הרב שלמה

• תכניות ואירועים עונתיים לחגים – חגיגה חנוכה, אפיית מצות, שתילת עצים ועוד